Specjaliści

Specjaliści

Mgr Maria Walter - Kochel

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podyplomowych studiów z psychotraumatologii na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz podyplomowych studiów z duchowości na Collegium Bobolanum. Ukończyła szkolenia z zakresu psychologii traumy dzieci i osób dorosłych, Aspergera, ADHD, TUS, postaw rodzicielskich, relacji partnerskich, zaburzeń stylów więzi, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzeń dysocjacyjnych, zespołu stresu pourazowego (PTSD), dialogu motywacyjnego, neuroflow.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym /PTBST/, Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem /ESTSS/ oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR /PTT EMDR/. Prowadzi poradnictwo psychologiczne, terapię indywidualną i grupową dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów.
Specjalizuje się w terapii skoncentrowanej na przykrych i traumatycznych zdarzeniach, interwencji w kryzysie psychicznym, prowadzi grupy wsparcia oraz warsztaty w zakresie rozwoju osobistego. Współpracuje z fundacjami, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami. Praca jest superwizowana.

Mgr Maria Walter - Kochel

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podyplomowych studiów z psychotraumatologii na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz podyplomowych studiów z duchowości na Collegium Bobolanum. Ukończyła szkolenia z zakresu psychologii traumy dzieci i osób dorosłych, Aspergera, ADHD, TUS, postaw rodzicielskich, relacji partnerskich, zaburzeń stylów więzi, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzeń dysocjacyjnych, zespołu stresu pourazowego (PTSD), dialogu motywacyjnego, neuroflow.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym /PTBST/, Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem /ESTSS/ oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR /PTT EMDR/. Prowadzi poradnictwo psychologiczne, terapię indywidualną i grupową dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów.
Specjalizuje się w terapii skoncentrowanej na przykrych i traumatycznych zdarzeniach, interwencji w kryzysie psychicznym, prowadzi grupy wsparcia oraz warsztaty w zakresie rozwoju osobistego. Współpracuje z fundacjami, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami. Praca jest superwizowana.

Dr. n. med. Radosław Chądzyński

Jestem specjalistą kardiologii i chorób wewnętrznych. Szkolenie odbywałem w Instytucie Kardiologii w Warszawie, Szpitalu MSWiA oraz Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie. Obroniłem rozprawę doktorską zatytułowaną „Ocena zaburzeń w układzie odpornościowym czynnych i biernych palaczy papierosów” w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym uzyskując stopień doktora nauk medycznych. Konsultuję pacjentów z objawami kardiologicznymi – m.in. bóle w klatce piersiowej, nierówna praca serca, kołatania serca. Prowadzę leczenie chorób przewlekłych jak nadciśnienie tętnicze, arytmie komorowe, nadkomowe, migotanie przedsionków, niewydolność serca, choroba wieńcowa, w tym prowadzenie pacjentów po zawale serca. W codziennej pracy w gabinecie zajmuję się również kardiologiczną diagnostyką nieinwazyjną (ECHO, badania holterowskie). W ramach dedykowanego szkolenia oraz egzaminu w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi uzyskałem uprawnienia do badań kierowców kategorii A, B, E i T. Po cyklu szkoleń i egzaminie organizowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej uzyskałem uprawnienia do orzekania o możliwości współzawodnictwa sportowego zawodników do 23 roku życia.

Dr. n. med. Radosław Chądzyński

Jestem specjalistą kardiologii i chorób wewnętrznych. Szkolenie odbywałem w Instytucie Kardiologii w Warszawie, Szpitalu MSWiA oraz Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie. Obroniłem rozprawę doktorską zatytułowaną „Ocena zaburzeń w układzie odpornościowym czynnych i biernych palaczy papierosów” w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym uzyskując stopień doktora nauk medycznych. Konsultuję pacjentów z objawami kardiologicznymi – m.in. bóle w klatce piersiowej, nierówna praca serca, kołatania serca. Prowadzę leczenie chorób przewlekłych jak nadciśnienie tętnicze, arytmie komorowe, nadkomowe, migotanie przedsionków, niewydolność serca, choroba wieńcowa, w tym prowadzenie pacjentów po zawale serca. W codziennej pracy w gabinecie zajmuję się również kardiologiczną diagnostyką nieinwazyjną (ECHO, badania holterowskie). W ramach dedykowanego szkolenia oraz egzaminu w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi uzyskałem uprawnienia do badań kierowców kategorii A, B, E i T. Po cyklu szkoleń i egzaminie organizowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej uzyskałem uprawnienia do orzekania o możliwości współzawodnictwa sportowego zawodników do 23 roku życia.

Dr Julita Chądzyńska

Ukończyłam Akademię Medyczną w Warszawie w 2005 roku. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie pediatrii i alergologii odbyłam w Klinice Pneumonologii, Alergologii i Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoją wiedzę i doświadczenie pogłębiałam również, pracując jako asystent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nauczając studentów pediatrii, alergologii i pulmonologii na ćwiczeniach, seminariach i wykładach. Miałam przyjemność zgłębienia wielu tematów z zakresu pediatrii, alergologii i pulmonologii opracowując materiały do publikacji medycznych a także przygotowując się do wykładów i konferencji dla lekarzy. Szczególnie interesuje mnie tematyka związana z pielęgnacją i leczeniem ciężkiego atopowego zapalenia skóry, immunoterapia w alergicznym nieżycie nosa i astmie a także nabywanie tolerancji w alergii pokarmowej. Jestem szczęśliwą mamą czwórki dzieci, które na co dzień uczą mnie cierpliwości i sposobu komunikacji z małym pacjentem.

Dr Julita Chądzyńska

Ukończyłam Akademię Medyczną w Warszawie w 2005 roku. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie pediatrii i alergologii odbyłam w Klinice Pneumonologii, Alergologii i Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoją wiedzę i doświadczenie pogłębiałam również, pracując jako asystent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nauczając studentów pediatrii, alergologii i pulmonologii na ćwiczeniach, seminariach i wykładach. Miałam przyjemność zgłębienia wielu tematów z zakresu pediatrii, alergologii i pulmonologii opracowując materiały do publikacji medycznych a także przygotowując się do wykładów i konferencji dla lekarzy. Szczególnie interesuje mnie tematyka związana z pielęgnacją i leczeniem ciężkiego atopowego zapalenia skóry, immunoterapia w alergicznym nieżycie nosa i astmie a także nabywanie tolerancji w alergii pokarmowej. Jestem szczęśliwą mamą czwórki dzieci, które na co dzień uczą mnie cierpliwości i sposobu komunikacji z małym pacjentem.
Scroll to Top